Grafologie
Rozbor písma
Objednávka rozboru písma
Obsah stránek

Rozbor písma

Jaké jsou podmínky pro vypracování grafologického rozboru písma ?

K vypracování grafologického rozboru písma je třeba co nejkvalitnější písemný materiál :

- Text psaný psacím písmem nejméně v rozsahu formátu A4
- text by měl být psán na nelinkovaném papíře a pokud možno bez podložky,
- písemný materiál by měl obsahovat podpis pisatele
- text, který nebyl opisován – ideální je zcela přirozený, bezděčný písemný projev (tedy nejlépe takový, který nebyl psán s vědomím, že bude podroben grafologické analýze písma) - vhodné jsou například životopisy, dopisy či například školní poznámky
- velmi přínosné je doplnění grafologického rozboru písma o rozbor kresby stromu a kresby postavy. Pokud je to možné, pak, prosím, spolu s písemným materiálem zašlete i kresbu libovolného nejehličnatého stromu a kresbu postavy muže a ženy. Obojí nejlépe na samostatném, nelinkovaném archu papíru.

Průvodní dopis :

- do průvodního odpisu, prosím, poznamenejte zejména následující informace :
- věk a pohlaví pisatele, popřípadě jeho zdravotní stav, vzdělání, popřípadě povolání
podmínky, za jakých byl text psán
- zejména pokud se jedná o nestandardní podmínky, které by mohly mít výraznější
- vliv na psaný projev - např. nepohodlí, stres, spěch apod.
- velmi důležité je specifikovat Vaše požadavky na rozbor písma
- jaký je účel rozboru - zda sebepoznání, orientace v partnerských či rodinných vztazích, konkrétněji
specifikovaný problém či problematická oblast apod.
- zda Vás například zajímají vlastnosti či charakterové rysy, na které by se grafologický rozbor měl zejména zaměřit apod.
- nezapomeňte, prosím, uvést své telefonní číslo, na kterém je možno Vás kontaktovat a svou adresu

Způsob předání vyhotoveného grafologického rozboru

- upřednostňuji pokud možno osobní kontakt, a to jak při zadávání, tak zejména při předávání vypracovaného grafologického rozboru
- v ostatních případech bude vypracovaný rozbor rukopisu zaslán na Vámi uvedenou adresu
- vždy je však nutný alespoň telefonický kontakt, proto, prosím, nezapomeňte uvést své telefonní číslo

Cena a způsob platby

- cena za vyhotovení grafologického rozboru se obvykle pohybuje v rozmezí 600 - 1800 Kč
- výše ceny se odvíjí od Vámi zadaných požadavků a rozsahu rozboru
- způsob platby je přizpůsoben formě předání vyhotoveného rozboru :
- v hotovosti při osobním kontaktu
- na dobírku, složenkou či bankovním převodem v případě zaslání rozboru poštou

Písemný materiál (popřípadě doplněný kresbou stromu a postav) s průvodním dopisem zašlete prosím na moji adresu (viz kontakt).Monika Lainová, Jungmannova 208, 252 63 Roztoky u Prahy, tel.: 603 830 986, e-mail : monika.lain@tiscali.cz
© KAMzajit.cz * - aktualizováno 10.2.2009