Grafologie
Rozbor písma
Objednávka rozboru písma
Obsah stránek

Grafologie

Grafologie – tzv. „psychologie písma“, je efektivní psychodiagnostickou metodou, prostřednictvím níž lze poznávat pisatelovu povahu, jeho psychické vlastnosti, povahové rysy.

Tak jako neexistují dva stejné otisky prstů, neexistují ani dvě naprosto shodná písma.

Písmo je fixovaným výrazovým pohybem pisatele. A právě v tomto osobním psacím pohybu se projevuje povaha člověka. Rukopis je jakýmsi portrétem, který věrně zrcadlí psychické vlastnosti, schopnosti, temperament, emocionalitu, sociabilitu - vztah člověka ke světu, k druhým lidem i k sobě samému apod.

Každý z nás má zcela individuální písmo, v němž se zrcadlí naše vlastnosti, charakter i životní zkušenosti...

Grafologický rozbor rukopisu dokáže z písma vyvodit klíčové osobnostní charakteristiky a zprostředkovat tak pisateli relativně věrný a nezkreslený pohled na sebe sama.

Jedná se o osvědčenou psychodiagnostickou metodu, která je založena na přímém vztahu mezi psychickými vlastnostmi pisatele a jeho pohybem fixovaným v individuálním rukopise.Monika Lainová, Jungmannova 208, 252 63 Roztoky u Prahy, tel.: 603 830 986, e-mail : monika.lain@tiscali.cz
© KAMzajit.cz * - aktualizováno 10.2.2009